>Andrew 's Toy

Hotline
0933 117 711

About us

Andrew’s Toys là một trong những công ty tiên phong trong ngành sản phẩm đồ chơi giáo dục và định hướng nghề nghiệp cho trẻ em.
Với những trăn trở giúp trẻ em Việt Nam được phát triển tốt hơn, Andrew’s Toys luôn cam kết cung cấp những sản phẩm an toàn, độ bền cao và đặc biệt giúp nâng cao phẩm chất, tư duy logic cũng như trí tuệ cảm xúc của trẻ.
Các sản phẩm của Andrew’s Toys được trau chuốt kĩ lưỡng từ khâu nghiên cứu các tính năng, lợi ích cho đến khâu kiểm tra chất lượng, nguồn gốc. Bởi vì thông qua các sản phẩm này, Andrew’s Toys mong muốn giúp trẻ em phát triển toàn diện về khả năng tư duy sáng tạo cũng như khả năng vận động.

Download Catalogue mới nhất của Andrew’s Toys

-30%
280.000Đ
2.599.000Đ
 • Tuổi: 6 tuổi trở lên
 • Xuất xứ: Châu Âu
 • Số lượng: 200
Inventor Girl - IG5
Chi tiết
-30%
1.099.000Đ
2.599.000Đ
 • Tuổi: 6 đến 13 tuổi
 • Xuất xứ: Châu Âu
 • Số lượng:
Engino
Ô tô tàng hình Eco
Chi tiết
-30%
357.000Đ
2.599.000Đ
 • Tuổi: 3 tuổi trở lên
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Số lượng: In Stock
Kim Hằng
Bếp phó của mẹ
Chi tiết
-30%
755.000Đ
2.599.000Đ
 • Tuổi: Trên 14 tuổi
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Số lượng: In Stock
Cơ điện tử Arduino
StarterKit
Chi tiết
-30%
239.000Đ
2.599.000Đ
 • Tuổi: 8 tuổi trở lên
 • Xuất xứ: Hong Kong
 • Số lượng: In Stock
Bộ sản phẩm thủ công 4M
Đan Len - Bộ hướng dẫn kỹ thuật đan len
Chi tiết
-30%
280.000Đ
2.599.000Đ
 • Tuổi: 6 đến 13 tuổi
 • Xuất xứ: Châu Âu
 • Số lượng: 200
Engino
Máy bay Inventor M4
Chi tiết
-30%
1.379.000Đ
2.599.000Đ
 • Tuổi: 8 tuổi trở lên
 • Xuất xứ: Châu Âu
 • Số lượng: Còn hàng
Engino
Trục dẫn động STEM
Chi tiết
-30%
1.679.000Đ
2.599.000Đ
 • Tuổi: 6 đến 13 tuổi
 • Xuất xứ: Châu Âu
 • Số lượng: 100
Engino
Đặc vụ Inventor M30
Chi tiết
-30%
280.000Đ
2.599.000Đ
 • Tuổi: 6 đến 13 tuổi
 • Xuất xứ: Châu Âu
 • Số lượng: 700
Engino
Xe công nghiệp Inventor M4
Chi tiết
-30%
280.000Đ
2.599.000Đ
 • Tuổi: 6 đến 13 tuổi
 • Xuất xứ: Châu Âu
 • Số lượng: 100
Engino
Ô tô Inventor M4
Chi tiết
-30%
280.000Đ
2.599.000Đ
 • Tuổi: 6 đến 13 tuổi
 • Xuất xứ: Châu Âu
 • Số lượng: 300
Engino
Mô tô inventor M4
Chi tiết
-30%
1.599.000Đ
2.599.000Đ
 • Tuổi: 6 tuổi trở lên
 • Xuất xứ: Châu Âu
 • Số lượng: 200
Inventor Girl - IG30
Chi tiết
-30%
1.099.000Đ
2.599.000Đ
 • Tuổi: 6 đến 13 tuổi
 • Xuất xứ: Châu Âu
 • Số lượng: 200
Engino
Mô tô tàng hình Eco
Chi tiết
-30%
2.199.000Đ
2.599.000Đ
 • Tuổi: 6 đến 13 tuổi
 • Xuất xứ: Châu Âu
 • Số lượng:
Engino
Đặc vụ Inventor M50
Chi tiết
-30%
999.000Đ
2.599.000Đ
 • Tuổi: 8 tuổi trở lên
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Số lượng: In Stock
Cơ điện tử Arduino
RobotKit
Chi tiết
-30%
629.000Đ
2.599.000Đ
 • Tuổi: 6 đến 13 tuổi
 • Xuất xứ: Châu Âu
 • Số lượng: 200
Engino
Xe công nghiệp Inventor M8
Chi tiết
-30%
239.000Đ
2.599.000Đ
 • Tuổi: 8 tuổi trở lên
 • Xuất xứ: Hong Kong
 • Số lượng: In Stock
Bộ sản phẩm thủ công 4M
Hình con cú - Bộ sản phẩm đan len
Chi tiết
-30%
629.000Đ
2.599.000Đ
 • Tuổi: 6 đến 13 tuổi
 • Xuất xứ: Châu Âu
 • Số lượng: 200
Engino
Máy bay Inventor M8
Chi tiết
-30%
629.000Đ
2.599.000Đ
 • Tuổi: 6 đến 13 tuổi
 • Xuất xứ: Châu Âu
 • Số lượng: 200
Engino
Mô tô Inventor M8
Chi tiết
-30%
629.000Đ
2.599.000Đ
 • Tuổi: 6 đến 13 tuổi
 • Xuất xứ: Châu Âu
 • Số lượng: 200
Engino
Ô tô Inventor M8
Chi tiết
-30%
1.379.000Đ
2.599.000Đ
 • Tuổi: 8 tuổi trở lên
 • Xuất xứ: Châu Âu
 • Số lượng: In Stock
Engino
Ròng rọc đa năng STEM
Chi tiết
-30%
1.249.000Đ
2.599.000Đ
 • Tuổi: 6 tuổi trở lên
 • Xuất xứ: Châu Âu
 • Số lượng: 200
Inventor Girl - IG20
Chi tiết
-30%
1.099.000Đ
2.599.000Đ
 • Tuổi: 6 đến 13 tuổi
 • Xuất xứ: Châu Âu
 • Số lượng:
Engino
Máy bay tàng hình Eco
Chi tiết
-30%
3.079.000Đ
2.599.000Đ
 • Tuổi: 6 đến 13 tuổi
 • Xuất xứ: Châu Âu
 • Số lượng:
Engino
Đặc vụ Inventor M90
Chi tiết
-30%
1.099.000Đ
2.599.000Đ
 • Tuổi: 6 đến 13 tuổi
 • Xuất xứ: Châu Âu
 • Số lượng:
Engino
Xe công nghiệp Inventor M12
Chi tiết
-30%
239.000Đ
2.599.000Đ
 • Tuổi: 8 tuổi trở lên
 • Xuất xứ: Hong Kong
 • Số lượng: In Stock
Bộ sản phẩm thủ công 4M
Tiên nữ - Bộ sản phẩm làm búp bê
Chi tiết
-30%
1.099.000Đ
2.599.000Đ
 • Tuổi: 6 đến 13 tuổi
 • Xuất xứ: Châu Âu
 • Số lượng: 200
Engino
Máy bay Inventor M12
Chi tiết
-30%
1.099.000Đ
2.599.000Đ
 • Tuổi: 6 đến 13 tuổi
 • Xuất xứ: Châu Âu
 • Số lượng: 200
Engino
Mô tô Inventor M12
Chi tiết
-30%
1.099.000Đ
2.599.000Đ
 • Tuổi: 6 đến 13 tuổi
 • Xuất xứ: Châu Âu
 • Số lượng:
Engino
Ô tô Inventor M12
Chi tiết
-30%
1.379.000Đ
2.599.000Đ
 • Tuổi: 8 tuổi trở lên
 • Xuất xứ: Châu Âu
 • Số lượng: In Stock
Engino
Bánh quay STEM
Chi tiết
-30%
599.000Đ
2.599.000Đ
 • Tuổi: 6 tuổi trở lên
 • Xuất xứ: Châu Âu
 • Số lượng: 200
Inventor Girl - IG10
Chi tiết
-30%
1.099.000Đ
2.599.000Đ
 • Tuổi: 6 đến 13 tuổi
 • Xuất xứ: Châu Âu
 • Số lượng: 200
Engino
Trực thăng tàng hình Eco
Chi tiết
-30%
3.799.000Đ
2.599.000Đ
 • Tuổi: 6 đến 13 tuổi
 • Xuất xứ: Châu Âu
 • Số lượng: 200
Engino
Đặc vụ Inventor M120
Chi tiết
-30%
1.379.000Đ
2.599.000Đ
 • Tuổi: 6 đến 13 tuổi
 • Xuất xứ: Châu Âu
 • Số lượng: 200
Engino
Xe công nghiệp Inventor M16
Chi tiết
-30%
1.379.000Đ
2.599.000Đ
 • Tuổi: 6 đến 13 tuổi
 • Xuất xứ: Châu Âu
 • Số lượng: 200
Engino
Máy bay Inventor M16
Chi tiết
-30%
239.000Đ
2.599.000Đ
 • Tuổi: 8 tuổi trở lên
 • Xuất xứ: Hong Kong
 • Số lượng: In Stock
Bộ sản phẩm thủ công 4M
Công chúa - Bộ sản phẩm làm búp bê
Chi tiết
-30%
1.379.000Đ
2.599.000Đ
 • Tuổi: 6 đến 13 tuổi
 • Xuất xứ: Châu Âu
 • Số lượng: 200
Engino
Mô tô Inventor M16
Chi tiết
-30%
1.379.000Đ
2.599.000Đ
 • Tuổi: 6 đến 13 tuổi
 • Xuất xứ: Châu Âu
 • Số lượng: 200
Engino
Ô tô Inventor M16
Chi tiết
-30%
1.379.000Đ
2.599.000Đ
 • Tuổi: 8 tuổi trở lên
 • Xuất xứ: Châu Âu
 • Số lượng: In Stock
Engino
Bánh Răng STEM
Chi tiết
-30%
949.000Đ
2.599.000Đ
 • Tuổi: 6 tuổi trở lên
 • Xuất xứ: Châu Âu
 • Số lượng: 200
Inventor Girl - IG15
Chi tiết
-30%
1.679.000Đ
2.599.000Đ
 • Tuổi: 6 đến 13 tuổi
 • Xuất xứ: Châu Âu
 • Số lượng: 200
Engino
Xe địa hình Eco
Chi tiết
-30%
239.000Đ
2.599.000Đ
 • Tuổi: 8 tuổi trở lên
 • Xuất xứ: Hong Kong
 • Số lượng: In Stock
Bộ sản phẩm thủ công 4M
Diễn viên múa ba lê - Bộ sản phẩm làm búp bê
Chi tiết
-30%
1.379.000Đ
2.599.000Đ
 • Tuổi: 8 tuổi trở lên
 • Xuất xứ: Châu Âu
 • Số lượng: In Stock
Engino
Công trình và Cầu Đường STEM
Chi tiết
-30%
2.229.000Đ
2.599.000Đ
 • Tuổi: 6 đến 13 tuổi
 • Xuất xứ: Châu Âu
 • Số lượng: 200
Engino
Xe đua tàng hình Eco
Chi tiết
-30%
239.000Đ
2.599.000Đ
 • Tuổi: 8 tuổi trở lên
 • Xuất xứ: Hong Kong
 • Số lượng: In Stock
Bộ sản phẩm thủ công 4M
Nàng tiên cá - Bộ sản phẩm làm búp bê
Chi tiết
-30%
1.379.000Đ
2.599.000Đ
 • Tuổi: 8 tuổi trở lên
 • Xuất xứ: Châu Âu
 • Số lượng: In Stock
Engino
STEM ứng dụng: Quán tính, Động Lượng, Động Năng và Thế Năng
Chi tiết
-30%
239.000Đ
2.599.000Đ
 • Tuổi: 8 tuổi trở lên
 • Xuất xứ: Hong Kong
 • Số lượng: In Stock
Bộ sản phẩm thủ công 4M
Đi du lịch - Bộ sản phẩm làm búp bê
Chi tiết
-30%
1.939.000Đ
2.599.000Đ
 • Tuổi: 8 tuổi trở lên
 • Xuất xứ: Châu Âu
 • Số lượng: In Stock
Engino
STEM Năng Lượng Mặt Trời
Chi tiết
-30%
239.000Đ
2.599.000Đ
 • Tuổi: 8 tuổi trở lên
 • Xuất xứ: Hong Kong
 • Số lượng: In Stock
Bộ sản phẩm thủ công 4M
Đi mua sắm - Bộ sản phẩm làm búp bê
Chi tiết
-30%
2.599.000Đ
2.599.000Đ
 • Tuổi: 8 tuổi trở lên
 • Xuất xứ: Châu Âu
 • Số lượng: In Stock
Engino
STEM Máy đơn
Chi tiết
-30%
239.000Đ
2.599.000Đ
 • Tuổi: 8 tuổi trở lên
 • Xuất xứ: Hong Kong
 • Số lượng: In Stock
Bộ sản phẩm thủ công 4M
Đi dự tiệc - Bộ sản phẩm làm búp bê
Chi tiết
-30%
5.699.000Đ
2.599.000Đ
 • Tuổi: 8 tuổi trở lên
 • Xuất xứ: Châu Âu
 • Số lượng: In Stock
Engino
Bộ sưu tập STEM Vật Lí
Chi tiết
-30%
119.000Đ
2.599.000Đ
 • Tuổi: 8 tuổi trở lên
 • Xuất xứ: Hong Kong
 • Số lượng: In Stock
Bộ sản phẩm thủ công 4M
Chiếc bùa kỳ diệu
Chi tiết
-30%
5.699.000Đ
2.599.000Đ
 • Tuổi: 8 tuổi trở lên
 • Xuất xứ: Châu Âu
 • Số lượng: In Stock
Engino
Bộ sưu tập STEM Kiến Trúc
Chi tiết
-30%
159.000Đ
2.599.000Đ
 • Tuổi: 8 tuổi trở lên
 • Xuất xứ: Hong Kong
 • Số lượng: In Stock
Bộ sản phẩm thủ công 4M
Làm chuông gió
Chi tiết
-30%
6.999.000Đ
2.599.000Đ
 • Tuổi: 8 tuổi trở lên
 • Xuất xứ: Châu Âu
 • Số lượng: In Stock
Engino
Bộ sưu tập STEM Công Viên Giải Trí
Chi tiết
-30%
4.899.000Đ
2.599.000Đ
 • Tuổi: 8 tuổi trở lên
 • Xuất xứ: Châu Âu
 • Số lượng: In Stock
Engino
Công trình tháp Eiffel
Chi tiết
-30%
189.000Đ
2.599.000Đ
 • Tuổi: 8 tuổi trở lên
 • Xuất xứ: Hong Kong
 • Số lượng: In Stock
Bộ sản phẩm thủ công 4M
Kết vòng tay len - Đồ trang sức dành cho bé gái
Chi tiết
Khai Trương Cửa Hàng Mới!

Khai trương cửa hàng mới tại Trung tâm mua sắm Robins

Hoàng Văn Thái, Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh.

Engino: Cuộc chơi sáng tạo dành cho bé yêu.

Để giúp các bé có được một sân chơi thật sự bổ ích và phù hợp với lứa tuổi của mình, Andrew’s Toys đã phối hợp với Saigon Scientists chính thức tổ chức chương trình Engino – Cuộc chơi sáng tạo.

Thể lệ chương trình Engino – cuộc chơi sáng tạo

 

Andrew’s Toys khuyến mãi khủng lên đến 70%

Đây thật sự là một tin vui cho những bậc phụ huynh đang có nhu cầu mua những sản phẩm đồ chơi thông minh dành tặng cho bé yêu. Bởi, chương trình khuyến mãi khủng giảm giá lên đến 70% sản phẩm đồ chơi trí tuệ dành cho bé.

Nội dung chương trình khuyến mãi của Andrew’s Toys

Đặc biệt, chương trình khuyến mãi này chỉ diễn ra trong 3 ngày 7 - 8 - 9  tháng 10, tại sự kiện Mega Sales do Marrybaby tổ chức, diễn ra ở Nhà Văn hóa Thanh Niên, số 4 Phạm Ngọc Thạch. P. Bến Nghé, Q. 1, TP. HCM.

Vui chơi cuối tuần cùng Workshop – Cần Cẩu Siêu Đẳng

Cuối tuần này bạn đã có kế hoạch gì cho bé yêu nhà mình chưa? Nếu chưa, bạn hãy nhanh tay truy cập trang web của Andrew’s Toys để đăng ký cho bé tham gia chương trình ngày hội Workshop với chủ đề Cần Cẩu Siêu Đẳng đi nào.

- Thời gian diễn ra chương trình: Thứ 7, ngày 24.9.2016.

- Địa điểm: cửa hàng Andrew’s Toys số B55 Nguyễn Trãi, P. Nguyễn Cư Trinh, Quận 1.

ANDREW'S TOYS TƯNG BỪNG KHUYẾN MÃI GIẢM GIÁ ĐẾN 50%

Hòa cùng không khí sôi động của ngày hội “Cùng bé học, cùng bé chơi”, Andrew’s Toys còn tung ra chương trình khuyến mãi giảm giá đến 50% hàng loạt các sản phẩm đồ chơi thông minh dành cho bé yêu.

Theo đó, những sản phẩm nằm trong chương trình giảm giá lần này chủ yếu là những mặt hàng đồ chơi của nhãn hàng Engino – một trong những nhãn hàng chuyên sản xuất những mặt hàng đồ chơi thông minh dành riêng cho trẻ.

"CÙNG BÉ HỌC, CÙNG BÉ CHƠI" - SÂN CHƠI BỔ ÍCH DÀNH CHO GIA ĐÌNH BẠN

Bạn có biết, chương trình “Cùng bé học, cùng bé chơi” đã chính thức được khởi động vào sáng ngày 19.8.2016 tại sảnh hồ cá (ngay coffee bean tầng trệt) Crescent Mall.
Vì sao cùng bé học, cùng bé chơi lại được xem là sân chơi thú vị dành cho bé?
Với những ai thường xuyên tham gia những hoạt động do Andrew’s Toys tổ chức đều biết: Chương trình cùng bé học, cùng bé chơi là một trong những hoạt động vui chơi lành mạnh mà Andrew’s Toys – một trong những công ty hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực cung cấp đồ chơi thông minh, đã cố gắng tổ chức cho các bé.

WORKSHOP "ÂM THANH VÀ NHẠC CỤ"

Các mẹ đã có kế hoạch gì cho bé yêu vào ngày cuối tuần sắp đến chưa? Nếu chưa, hãy nhanh tay đặt vé cho bé tham gia chương trình Workshop - “Âm Thanh và Nhạc Cụ (Sound and Instrument)” do Andrew’s Toys tổ chức vào ngày thứ 7 (30.7) tại cửa hàng Andrew's Toys - B55 Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, HCM.

Workshop là gì?

Workshop là chuỗi những bài học ngắn hạn do Andrew’s Toys độc quyền tổ chức, đây cũng là một trong những chương trình lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam. Với mong muốn mang đến cho bé những sân chơi bổ ích, với vốn kiến thức cơ bản về những vấn đề mà bé thường gặp trong cuộc sống, Andrew’s Toys đã cố gắng tổ chức chương trình Workshop với nhiều chủ đề khác nhau… Nhằm giúp các bé không ngừng phát triển về khả năng tư duy và sáng tạo thông qua những hoạt động “học mà chơi – chơi mà học”.

Kết Quả Chương Trình Rút Thăm Trúng Thưởng (Khai Trương Cửa Hàng Mới)

Sau 2 ngày chờ đợi hồi hộp thì chủ nhân của các giải thưởng đầy hấp dẫn của chương trình Rút Thăm Trúng Thưởng nhân dịp Khai Trương cửa hàng mới của Andrew's Toys đã lộ diện!
Andrew's Toys xin gởi lời cảm ơn trân trọng nhất đến các quý khách hàng đã dành chút ít thời gian để tham gia buổi lễ rút thăm trúng thưởng và xin chia vui với các khách hàng may mắn đã trúng giải.

Bí quyết giúp trẻ tăng chiều cao từ những trò chơi đơn giản

Trẻ nhỏ thường xuyên hoạt động thể chất không chỉ giúp con khỏe mạnh mà nó còn giúp chúng tăng chiều cao của mình. Đặc biệt là các trò chơi thiên về vận động, phát triển cơ tay, cơ chân.

Để giúp các bậc phụ huynh có thêm thông tin về cách giúp trẻ tăng trưởng chiều cao, Andrew’s Toys xin giới thiệu đến bạn một số trò chơi tuy đã rất cũ nhưng lại giúp con bạn phát triển chiều cao tối ưu nhất.

Giờ tôi đã thấy tác dụng của đồ chơi thông minh

Các mẹ có tin chuyện này không? Nhưng tôi thì tôi tin đấy các mẹ ạ. Bởi, tôi lớn lên trong hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn mọi thứ, cả nhà phải vất vả mưu sinh, chạy cơm từng ngày. Ấy thế mà mấy chị em tôi vẫn được ăn học đến nơi đến chốn, có công ăn việc làm đàng hoàng.

TUYỆT CHIÊU DẠY CON BƯỚNG BỈNH KHÔNG CẦN QUÁT

Trẻ thơ như một tờ giấy trắng, bạn hãy cố gắng vẽ lên tờ giấy trắng ấy những đường nét mảnh mai bằng những lời nói ngọt ngào nhất có thể. Tuy nhiên, bản tính bướng bỉnh của bé cũng không ít lần làm cho các bậc cha mẹ phải sử dụng đến đòn roi. 

Để các bậc cha mẹ có thể nhẹ bớt gánh nặng trong việc dạy con, Andrew’s Toys – một đơn vị chuyên cung cấp những sản phẩm đồ chơi thông minh dành cho bé yêu, xin được chia sẻ đến những ông bố bà mẹ bí quyết dạy con bướng bỉnh, hay cáu gắt.

Mối nguy hại khôn lường từ đồ chơi kém chất lượng

Như chúng ta đã biết, đồ chơi là một trong những “người bạn” không thể thiếu đối với các bạn nhỏ. Nhưng làm thế nào để có thể đảm bảo an toàn tuyệt đối về sức khỏe cũng như tính mạng của bé? Đây luôn là vấn đề được hầu hết các bậc phụ huynh quan tâm.

MÁCH MẸ CÁCH DẠY CON SỬA CHỮA TÍNH CẨU THẢ

Trong chuyên mục chia sẻ bí quyết dạy con lần này, chúng tôi xin được phép chia sẻ đến các mẹ 4 bí quyết dạy con sửa chữa thói quen cẩu thả của mình.

Chú ý dạy trẻ về ý thức trách nhiệm

Ý thức và trách nhiệm là hai tố chất quan trọng nhất mà bất kỳ người nào cũng phải có. Vì vậy, các bậc cha mẹ hãy chú ý dạy trẻ về ý thức và trách nhiệm. Các bậc cha mẹ cần bắt đầu từ những việc nhỏ nhặt nhất, bạn hãy tập cho bé làm những việc nằm trong khả năng của mình mà không cần đến sự giúp đỡ của bất kỳ ai, chẳng hạn: Gấp quần áo, tự thu dọn đồ chơi, xếp gọn chăn gối của mình vào mỗi buổi sáng trước khi rời khỏi giường.

HỌC BÍ QUYẾT DẠY CON THÔNG MINH CỦA MẸ NHẬT

Ai cũng biết, trẻ con Nhật thường rất chăm chỉ học tập, chúng có khả năng tự lập, gắn bó với những thành viên trong gia đình rất tốt. Đặc biệt, trẻ em Nhật rất ngoan ngoãn, lễ phép, luôn tuân thủ mọi quy củ,… Vậy, các bậc cha mẹ người Nhật đã giáo dục bé như thế nào để bé có thể tự ý thức được điều này? Mời bạn cùng Andrew’s Toys – Công ty chuyên cung cấp những sản phẩm đồ chơi thông minh hàng đầu tại Việt Nam, cùng tìm hiểu về bí quyết dạy con của mẹ Nhật.