Discovering STEM Series

- 50%

STEM07 - Định luật Newton

689,500₫

1,379,000₫

- 50%

STEM06 - Công trình & cầu đường

689,500₫

1,379,000₫

- 50%

STEM05 - Bánh răng & trục vít

689,500₫

1,379,000₫

- 50%

STEM04 - Bánh cam & tay quay

689,500₫

1,379,000₫

- 50%

STEM03 - Ròng rọc đa năng

689,500₫

1,379,000₫

- 50%

STEM01 - Liên hợp đòn bẩy

689,500₫

1,379,000₫

- 40%

STEM30 - Năng lượng Mặt trời

1,163,400₫

1,939,000₫

- 50%

STEM40 - Máy cơ đơn giản (5in1)

1,299,500₫

2,599,000₫

- 45%

STEM50 - Bộ sưu tập Vật lý (8in1)

3,134,450₫

5,699,000₫

- 45%

STEM55 - Bộ sưu tập kiến trúc

3,134,450₫

5,699,000₫

- 45%

Giỏ hàng

  • Không có sản phẩm nào trong giỏ hàng!

  • Tổng cộng:
  • 0₫
Xem giỏ hàng